Ova godina bila je po mnogo čemu veoma posebna, i dovela je do razmišljanja o reorganizaciji
aktivnosti i njihovom drugačijem vidu strateškog komuniciranja.

Pandemija je onemogućila sastanke uživo, tako da smo se svi oslonili u ogromnoj količini na
Internet i mogućnosti koje isti pruža. Onlajn dešavanja pokazala su da itekako može da se
funkcioniše na ovaj način, i da je još lakše doći do željenih rezultata u smislu umrežavanja sa
ljudima koji nisu mogli da budu fizički prisutni tokom realizacije različitih aktivnosti u “vremenu
pre pandemije”.

IDS je u svakom slučaju u odličnom položaju u odnosu na prethodne godine, jer je konkretno
ove, zbog straha od pandemije i same egzistencije, rad samog Chaptera pojačan i fokusiran na
održivost u narednim periodima.

Nadamo se da će 2021. biti bolja, kako za IDS, tako i za celu planetu, i da ćemo ponovo moći
da se vratimo nekom “normalnom” funkcionisanju.

Q1 – Januar 2020 (15.01.2020., Impact Hub, Beograd)

Poziv na predstavljanje rezultata projekta „Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh“ i dodela
nagrada

Ovom aktivnošću započet je proces zatvaranja projekta “Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh” koji
je krenuo sa realizacijom u 2019., a u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i
kompanijom AllThingsTalk.

Januar 2020 (15.01.2020., Haklab, Beograd)

Generalna Skupstina

Upravni odbor je sazvao Skupstinu. Clanovi drustva i Upravni odbor razmotrili su plan aktivnosti
2020 Internet drustva sveta i dali komentare. Usvojen je finansijski izvestaj.
Usvojene su okvirne teme i aktivnosti za 2020 kao i reizbor clanova Upravnog odbora.

Q1 – Mart 2020

Nagrada za najbolji projekat iz oblasti otvorenih podataka i građanskih merenja
koncentracije zagađenosti vazduha

U okvoru projekta “Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh” inicijativa Vazduh građanima je osvojila
nagradu za najbolji projekat u sektoru građanskih inicijativa i uređaja koji mere koncentraciju
zagađenosti vazduha. Projekat je podržan od strane UNDP-a.

ISOC Program trening

Internet Society je u ovom periodu ponudio trening clanovima Internet drustva Srbije iz nekoliko
oblasti. Nasi clanovi su prosle godine najvise iskazali interesovanje za pohadjanje kursa iz
oblasti enkripcije i Upravljanjem interneta.

Q2 – Maj 2020

Sertifikat za doprinos Chapter-a u realizaciji aktivnosti SEEDIG u periodu od 2015 – 2019

Q3 – Septembar 2020

Potpisan Ugovor za realizaciju projekta Air to the People 2.0.

Projekat Air to the People 2.0. Predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Chapter-a za ovu godinu. Podržan od strane Internet Society Foundation, Internet društvo Srbije dobilo je priliku da istraži nove lokalitete u Srbiji u kojima nedostaju merenja kvaliteta vazduha, a smatraju se najzagađenijim. U tu svrhu, ISOC je sklopio ugovor o saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo, i što nam je izuzetno drago da naglasimo kao jedan od ovogodišnjih uspeha. Osim CINS-a, saradnici na projektu su kompanija AllThingsTalk, kao platforma na koju se salju podaci koje uredjaj otvorenog koda i otvorenog hardvera “Klimerko” meri, i Panorama Films Collective, tim koji je napravio namenski video koji će pomoći građanima da bolje shvate smisao zajednice i požele da se uključe u istu. Rad na projektu trajaće sve do decembra 2021, pri čemu nas očekuje treća iteracija Klimerka u smislu razvoja tehnologije i njegova distribucija u najzagađenijim lokalitetima po Srbiji. Deo strateškog plana kod poslednje aktivnosti jeste i pronalazak novih partnera i saradnika koji se interesuju za ekologiju i zaštitu kvaliteta vazduha, a sve u cilju proširenja mreže zajednice naseg Chapter-a.

Q4 – oktobar 2020 (27-31.10.2020)

DESCON 6.0. – Klimatske promene, održivost i low tech

DESCON je ove godine održan online, u skladu sa aktuelnom situacijom, a uz podršku Internet
društva Srbije, Haklaba Beograd i Cryptoparty.rs zajednice. Uz prijatno iznenađenje, zajednica
tech entuzijasta i ovaj put se odazvala da čuje neke od najeminentnijih stručnjaka i umetnika iz
polja tehnologije, a tema kojom smo se bavili jesu klimatske promene, održivost i low-tech.
Osim Internet društva Srbije, ovogodišnji DESCON podržali su i RNIDS i .Me, kao dugogodišnji
saradnici i partneri na različitim aktivnostima.

Q4 – oktobar 2020, (31.10.2020.)

Radionica kako napraviti svog Klimerka u saradnji sa PSSOH konferencijom i
Elektrotehničkim fakultetom Beograd

Navedena radionica je jedan od velikih uspeha ove poslovne godine Internet društva Srbije, jer
je uspešno realizovana uživo sa direktnim prenosom na Zoom platformi. Radionica je brojala 6
učesnika od kojih je svako imao mogućnost da napravi svog Klimerka i da ga nakon toga
instalira na svoju terasu ili balkon.

Konferenciju je pratilo video uputstvo koje je Vanja Stanić, jedan od članova Klimerko dizajn
tima snimio za potrebe Internet društva Srbije, dok je Desiree Miloshevic otvorila radionicu sa
prezentacijom i pružanjem temelja za aktuelnu problematiku zagađenosti vazduha koja je
prisutna već nekoliko godina unazad. Ovom radionicom građani su direktno pozvani da se
priključe zajednici, nakon čega je napravljen i forum na descon.me websajtu koji će pomoći
zainteresovanima da se lakše povežu i reše eventualne probleme nastale u procesu sklapanja
uređaja.

Q4 – novembar 2020 (16.11.2020.)

Vint Serf kao gost na RSNOG konferenciji

Internet društvo Srbije je u saradnji sa RNIDS-om podržalo ovogodišnju RSNOG konferenciju
koja je šesta po redu i koja je bila fokusirana na različite panele iz oblasti sajber bezbednosti i
informacionih tehnologija. Vint Serf, u javnosti poznat kao “otac” Interneta, otvorio je ovu

konferenciju koja se u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom održala onlajn sa
direktnim prenosom na YouTube i Facebook kanalima za komunikaciju.

Q4 – decembar 2020 (15.12.2020.)

Rezultati CINS-ovog istraživanja proistekli iz saradnje na projektu Air to the people

Navedeno istraživanje predstavlja jednu od veoma važnih aktivnosti koje su obeležile kraj ove
godine. U saradnji sa CINS-om, urađeno je tromesečno istraživanje u kome je ekipa CINS-a
razgovarala kako sa ljudima koji žive u zagađenim lokalitetima (Radinac, Smederevo), tako i sa
reprezentativnim stručnjacima iz polja koji su teorijski i praktično objasnili problematiku i izneli
konkretna rešenja i razmišljanja vezano za samu temu zagađenosti u Srbiji.
Na osnovu ovog istraživanja, koje će tim Internet društva Srbije dodatno da analizira, izvršiće se
postavljanje 40 novih Klimerko uređaja u najzagađenijim lokalitetima, mapiraće se novi
saradnici i partneri na projektu, a sama inicijativa će dostići zasluženu medijsku vidljivost u
prostoru. Na ovaj način ćemo se potruditi da podignemo svest građanima da su merenja i dalje
potrebna, iako je problematika zagađenosti vazduha već postala toliko očigledna da je primetna i golim okom.

Q4 – Decembar 2020 (28.12.2020.)

Cryptoparty onlajn – enkripcija, zaštita podataka i softveri otvorenog koda

Osim podrške na projektu “Air to the people 2.0”, Internet Society Foundation podržao je i ovogodišnju realizaciju i edukativni karakter projekta Cryptoparty koji je prema aktivnostima uključio tri onlajn edukacije na temu namenjene različitim target grupama. Prvi Cryptoparty realiyovan je na DESCON-u i bio je okrenut entuzijastima i tehničkoj zajednici, koja je već godinama publika na DESCON-u. Drugi je bio usmeren ka novinarima, njihovom istraživačkom radu, i zaštiti tokom trajanja istog, dok je treći realizovan u saradnji sa Bosanskim Chapterom i uključuje izmešanu publiku iz regiona. 

Q4 – decembar 2020 (30.12.2020.)

Aplikacija Vazduh građanima, kao jedna od aktivnosti u Air to the people 2.0. Projektu,
volonterskim radom entuzijasta i tech zajednice videla je svetlost dana i objavljena je u svojoj
prvoj verziji na Google Play Store-u. Značaj ove aktivnosti je ogroman za rad Internet društva

Srbije jer će građani moći da koriste ovu aplikaciju kako bi ispratili Klimerkova merenja i kako bi
se informisali o nivou zagađenosti vazduha u datom trenutku.