Internet društvo Srbije održalo je godišnju generalnu skupštinu 5.03.2021

Tokom skupštine izglasan je izbor novih Chapter Officer-a. Sledeći Officer-i izabrani su na četvorogodišnji ili trogodišnji mandat.

· Nikola Todorović – novoizabrani

· Ivan Jelić – novoizabrani

Sledeći Officer-i reizabrani su na četvorogodišnji mandat:

· Desiree Zeljka Miloshevic – reizabrana

· Milivojev Milena – reizabrana

Upravni odbor sada čine sledeći članovi:

· Desiree Zeljka Miloshevic, Predsednica, period Mart 2021 – Mart 2024

· Nikola Todorović, Član UO, period Mart 2021 – Mart 2024

· Milena Milivojev, Član UO, Treasurer, period Mart 2021 – Mart 2024

· Ivan Jelic – Generalni sekretar, period Mart 2021 – Mart 2023

Chapter Advisory Lead Team sada je formiran od sledećih novih članova:

· Vladimir Radunović

· Filip Milosević

· Jelena Cosić

· Arandjel Bojanović

UO se zahvalio dotadašnjoj generalnoj sekretarici Sanji Pavlović i predsedniku Aranđelu Bojanoviću na saradnji.