Jedan od očeva osnivača interenta, potpredsednik i internet evanđelist kompanije Google Vint Serf razgovarao je sa Željkom Milošević, predsednicom Upravnog odbora ISOC Chapter Serbia Belgrade, o nastancima protokla na kojima je zasnovan internet kakav danas koristimo, i o tome koji su najveći izazovi sa kojima se danas suočava internet i korisnici interneta širom sveta.

Intervju u celosti možete odgledati na Youtube platformi.