Internet društvo Srbije u petak 06.12.2019. organizuje tribinu na temu „Otvoreni internet i 5G: nova pretnja po neutralnost interneta“. Događaj će se održati u Centru za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21) sa početkom u 18h.

5G je skraćenica za petu generaciju mobilnog interneta. Biće značajno brži nego 4G i omogućiće širu upotrebu samoupravljajućih vozila kao i Interneta stvari (IoT) i vodiće punoj realizaciji Smart City koncepta. Jedno od svojstava ove mreže je segmentiranje radio talasa tako da svaki segment ima svoje posebne karakteristike u pogledu brzine i obima saobraćaja. Dublji upliv bežične tehnologije u svakodnevni život čini ideju virtuelnog segmentiranja mreže s obzirom na raznovrsne namene – u putničkom saobraćaju, u oblasti zdravstva, proširene realnosti (AR) – na prvi pogled prihvatljivom. Međutim, princip neutralnosti interneta (net neutrality) podrazumeva zabranu postavljenu pred internet servis provajdere da diskriminišu internet saobraćaj. Želimo da se usredsredimo na ovo pitanje i na taj način anticipiramo novi izazov za zagovornike internet neutralnosti o kojem do sada nije bilo reči u okviru 5G euforije kod nas.

Na tribini „Otvoreni internet i 5G: nova pretnja po neutralnost interneta“ učestvuju:

Thomas Lohninger – predstavnik kampanje SaveTheInternet.eu i izvršni direktor austrijske Epicenter.works organizacije

Maja Mitić – Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL)

Slobodan Marković – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Bojan Kovačević – Vip mobile

Razgovor moderira: Aranđel Bojanović, Internet društvo Srbije

Pitanje neutralnosti interneta može se postaviti ovako: Da li Internet servis provajderi imaju pravo da usporavaju, ubrzavaju ili blokiraju određene sadržaje koji su deo Internet saobraćaja, već prema tome da li su sklopili poseban poslovni dogovor sa pružaocima tog sadržaja ili ne?

Postoji opravdan strah da bi pružaoci interneta pravom da diskriminišu Internet saobraćaj došli u poziciju da imaju neprihvatljivo snažan uticaj na kulturu kroz ekonomsku, a samim tim, i političku cenzuru brojnih sadržaja. Naime, neki servisi bi imali brzu liniju do korisnika, a neke web stranice bi se usporavale, a uklanjanje ovih blokada naplaćivalo, što je dobro poznat biznis model stvaranja veštačke oskudice.

Nulte tarife (Zero-rating) kao način naplaćivanja usluge pružanja pristupa određenim sadržajima na Internetu od strane mobilnih operatera po sistemu “dve besplatne aplikacije po tvom izboru!” pružaju jasnu sliku o tome kako bi budućnost Interneta mogla da izgleda. Tada više ne bismo govorili o jedinstvenom Internetu, već bi se on pre podelio na mnoštvo programa i nalikovao na televizijske pakete. Ovakav razvoj situacije bi imao negativne efekte i na buduće generacije koje bi ostale uskraćene za jedan resurs koji je snažno uticao na razvoj nezavisne kulture i inovacija i neograničeni i nesmetani izbor sadržaja od strane korisnika.

Jedan od uspešnih odgovora na ovakav razvoj situacije dala je opsežna kampanja SaveTheInternet.eu sprovedena u brojnim zemljama EU koja je osigurala poštovanje neutralnosti Interneta u regulativi EU, uprkos udruženim pritiscima teleoperatera da se učini upravo suprotno. Predstavićemo rezultate ove kampanje, ali i metodologiju rada koja se oslanjala jednim svojim delom na upotrebu “civic tech” alata. Ujedno ćemo razgovarati o tome kako se priroda i arhitektura interneta menjala i dalje menja. Bavićemo se paralelno i situacijom u Srbiji u pogledu poštovanja neutralnosti Interneta, ali usredsredićemo se i na situaciju u vezi sa najavljenim razvojem 5G infrastrukture koja donosi nove mogućnosti za zaobilaženje regulacije koja štiti neutralnost interneta.

Radni jezik panela je engleski. Vidimo se!