Ovaj tekst je u potpunosti prenet i preveden iz svog izvornog oblika objavljenog od strane Senior Vice Predsednice za strategije, komunikacije i angažovanje Rinalie Abdul Rahin na vebsajtu 

Internet Društva 19. marta 2020. godine : https://www.internetsociety.org/blog/2020/03/introducing-the-internet-societys-2019-impact-report/

Aktuelno i veoma nesigurno doba u kome se nalazimo, naučilo nas je da je Internet mnogo više od alata. Uz njegovu pomoć, ostali smo umreženi, informisani i naučili smo mnogo toga. Internet podstiče inovacije, socijalni i ekonomski razvoj. Osnažuje nas i oslobađa. 

A i spašava. 

Sa druge strane, gotovo 50% svetskog stanovništva i dalje nije umreženo, dok se Internet na globalnom nivou suočava sa pretnjama koje imaju za cilj da potkopaju srž njegovog postojanja. U ovim trenucima, više nego ikada, snage treba da se udruže u borbi da Internet ostane otvoren, da postoji svuda i da bude bezbedan za korišćenje. 

Svet računa na ovu borbu. 

Kada se osvrnemo na naš rad u 2019, nailazimo na veoma inspirativnu temu: globalno društvo vođeno idejom da Internet treba da bude resurs za svakoga, istrajno u verovatnoćama da svoju viziju pretvori u realnost. Ovakvo društvo prepoznaje snagu Interneta koja pruža načine da ostanemo u kontaktu, da se međusobno osnažujemo, da jedni drugima omogućavamo potrebno i da stvaramo. Kolektivno, mi ne pomažemo samo u spajanju digitalno podeljenih, mi preduzimamo akcije koje garantuju da će Internet ostati otporan i od poverenja – da je u pitanju moć koja sa sobom nosi dobro. 

Naš Izveštaj o uticaju iz 2019. ističe rad Internet Društva – naši Ogranci, članovi organizacije, individualni članovi i naši zaposleni – svi zajednički radimo na tome da Internet raste i ojačava. Mi se sastajemo, zagovaramo, podržavamo i udružujemo, svi za jedan vitalni resurs: Internet. 

  • Na primer, spajanje digitalno podeljenih proteže se i van udaljenih i ruralnih područja. U Njujorku, koji je jedan od gradova sa najvećim brojem stanovnika, ogroman broj njih ne može sebi da priušti konekciju na Internet. Naš Njujorški ogranak pomogao je da NYC Mesh (Njujorški Internet operator) proširi svoju mrežu na šest novih, prethodno nedovoljno pokrivenih lokacija. Ovaj projekat deo je našeg dvadesetčetvoročasovnog izazova za Ogranke – Poveži Nepovezane. 
  • Naša zajednica je, u saradnji sa našim partnerima, podržala razvoj više od 12 tačaka za Internet razmenu (Internet Exchange Points – IXPs) u svetu. Ove tačke pomažu u smanjenju troškova razmene podataka, koji su velika prepreka u samom pristupu Internetu. Zahvljajući posvećenosti, upornosti i vrednom radu naše zajednice u Africi, razmena Internet saobraćaja u poslednjih 10 godina porasla je za više od 456% u ovom regionu!
  • Budući da tekuća curenja podataka i različiti onlajn upadi narušavaju sigurnost i pouzdanost Interneta, MANRS zajednica (Mutually Agreed Norms for Routing Security – Norme o zajedničkoj bezbednosti usmeravanja na mreži) lansirala je novi alat, MANRS Osmatračnicu (MANRS Observatory), koja obezbeđuje transparentan način usmeravanja bezbednosnih podataka na više od 64,000 mreža u svetu. 
  • Kao istrajni zagovornik snažne end-to-end enkripcije, naša zajednica se u saradnji sa 47 drugih tehnoloških organizacija i eksperata, uspešno suprotstavila Britanskom “skrivenom predlogu” (“ghost proposal”) za pristup enkriptovanim porukama. 

Saradnja. To je moć snažne zajednice. Raditi sa konstantnim izazovima da se stvori Internet koji svi želimo i je tu za dobrobit svih. Upravo ovo je prikazano u našem Izveštaju o uticaju iz 2019. 
Istraži Izveštaj i proveri kako sarađujemo sa zajednicom i saveznicima širom sveta kako bismo održali ideju da Internet služi dobru. Veliko “Hvala!” celokupnoj zajednici i partnerima.