Internet društvo je prošle godine pokrenulo inicijativu „Internet budućnosti“ čiji cilj je bio da identifikuje ključne faktore koji će uticati na oblikovanje Interneta u bliskoj budućnosti. Odgovori koji su pristigli od naših članova širom sveta poslužili su kao osnova za dalji razvoj ove inicijative. Na osnovu odgovora sačinili smo listu od 9 pokretačkih snaga od kojih će zavisiti razvoj Interneta. Listu, kao i više detalja o celokupnoj inicijativi možete naći na sledećem linku.
 

Internet društvo ove godine obeležava 25 godina rada. To je prilika da se osvrnemo na prethodni period i vidimo kako se Internet razvijao od najranijih dana. Finalni izveštaj stiže u septembru!