Poslednja Kriptožurka u nizu ove godine biće održana za tim novoosnovanog ogranka Internet društva u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se oba ogranka Internet društva sveta bore za iste ciljeve, ova saradnja je zbog mnogo razloga veoma važna za buduće postavljanje strateških ciljeva vezanih za slobodan Internet u regionu država Zapadnog Balkana. Zajednički cilj nam je svakako poverenje, siguran i otvoren Internet.

Tematski fokus poslednje Kriptožurke biće Android i zaštita androidovih aplikacija. Struktura same prezentacije je demo/praktično prikazivanje tehnologija za enkripciju, zaštitu privatnosti i promovisanje softvera otvorenog koda za budući istraživački rad.

Događaj je otvorenog formata i svako će moći da se uključi preko linka: https://live.descon.me/b/pet-s0r-gkl-ik9. Prezentacija će biti snimana, a video objavljen naknadno.

Nadamo se veoma uspešnoj budućnoj saradnji sa Internet društvom Bosne i Hercegovine.

Vidimo se na BBB!