Ovih dana procedura registracije Internet društva Srbije konačno je završena pa možemo konstatovati da je 06.12.2006. godine internet društvo Srbije registrovano kao udruženje građana.