O nama

ISOC Srbija je udruženje građana koji su više godina aktivni na području primene tehnologija, a posebno Interneta u nauci, umetnosti, obrazovanju i svakodnevnom životu.

Mi se posebno bavimo primenom Internet tehnologija, slobodnog softvera i poštovanja ljudskih prava u upotrebi Internet tehnologija.

Primena standarda pristupačnosti, upotreba slobodnog softvera, sloboda objavljivanja informacija od javnog značaja, upotreba Interneta u obrazovanju i umetnosti su oblasti koje nas najviše zanimaju.

Internet društvo Srbije je osnovano 3.11.2006. godine sa sedištem u Beogradu. U Agenciji za privredne registre upisano je kao udruženje i vodi se pod matičnim brojem 17701665, gde možete pronaći bliže podatke.

Ukoliko želite da sarađujete sa nama molimo vas da nam se javite.

U cilju efikasnog sprovođenja mera zaštite od seksualne eksploatacije i zlostavljanja (ZSEZ), naša organizacija je usvojila ZSEZ polisu. Za prijavu ZSEZ incidenta, koristite ovaj obrazac i pošaljite ga na adresu: secretariat at isoc.rs a u predmet stavite PSEAH – ZSEZ