Internet društvo Srbije (ISOC.RS) zajedno sa predstavnicima Registra Nacionalnog Domena Srbije (RNIDS), DiploFoundation-a, Share Fondacije, a u saradnji sa vladom Srbije i u skaldu sa nacionalnom strategijom o informacionom društvu, i ostalim akterima i članovima Internet zajednice započelo je sa pripremom oblikovanja programa prvog srpskog nacionalnog foruma za multiaktersko upravljanje Internetom koji će se održati u Beogradu u maju mesecu ove godine.

Kako postoji dosta interesovanja za mnoštvo tema, a nemoguće je ih sve obuhvatiti, unapred vam se zahvaljujemo na vašem izboru i temama kojima vi dajete prioritet u sklopu predloženog tematskog sadržaja. Popunite mesto pored teme s kojom se slažete i dajte svoje predloge. Formular za prijavu možete pronaći ovde.