Internet društvo Srbije (ISOC.RS) zajedno sa predstavnicima Registra Nacionalnog Domena Srbije (RNIDS), DiploFoundation-a, Share Fondacije, a u saradnji sa vladom Srbije i u skaldu sa nacionalnom strategijom o informacionom društvu, i ostalim akterima i članovima Internet zajednice započelo je sa pripremom oblikovanja programa prvog srpskog nacionalnog foruma za multiaktersko upravljanje Internetom koji će se održati u Beogradu u maju mesecu ove godine.

Ukoliko se još uvek niste prijavili sa svojom temom, učinite to do ponedeljka 23. maja popunjavanjem prijavnog formulara.