Internet društvo Srbije je započelo realizaciju projekta Air to the People 2.0 u saradnji sa Centrom za Istraživačko novinarstvo (CINS). Glavni cilj projekta je stvaranje šire zajednice građanstva koji teži smanjenju uticaja klimatskih promena i želi da aktivno učestvuje u instaliranju Klimerka, uređaja za merenje kvaliteta vazduha, i time doprinese većoj dostupnosti i transparentnosti podataka o kvalitetu vazduha u Srbiji. Projekat je finansiran od strane Internet Society Foundation, Beyond the Net programa i njegovo sprovođenje će trajati 15 meseci.

U okviru projekta planira se razvoj i instalacija do četrdeset novih uredjaja Klimerka i njihova distribucija u šest najzagađenijih gradova i područja Srbije. U radionicama i internet tribinama koje ćemo organizovati mogu učestvovati svi zainteresovani građani Srbije. Članovi Internet društva i šire Internet zajednice Srbije mogu se priključiti radu i na novim softverskom i hardverskm rešenjima.

Realizacija projekta je započela u oktobru, a nakon obrade podataka prikupljenih tokom terenskog istraživanja CINS-a, biće objavljen otvoreni konkurs za građane koji su zainteresovani da u projektu učestvuju, naprave sopstvenog Klimerka i kroz njega se edukuju o značaju otvorenog Internet-a, otvorenih podataka, otvorenog koda i hardvera kao i kvaliteta vazduha. 

Konkurs za učešće gradjana biće otvoren početkom 2021. godine.