Duboko smo šokirani i veoma tužni zbog jučerašnje tragedije u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu.

Saosećamo sa porodicama preminulih. Želimo i nadamo se promenama u sistemu države koje bi morale da nastupe posle ovako globalnih tragedija.

Internet društvo Srbije će pružiti punu podršku svakoj incijativi koja bi prethodila pomenutim adaptacijama i rekonstrukcijama sistema u državi Srbiji.