Poziv za meet up „Šta su to PM čestice?“

 

Beogradska otvorena škola, Internet društvo Srbije i IoT kompanija AllThingsTalk vas pozivaju na panel „Šta su to PM čestice?“ koji će biti održan u petak, 13. decembra, u prostorijama Naučnog kluba Centra za promociju nauke na adresi Kralja Petra 46, sa početkom u 18h.

Beograd se i prethodnog vikenda našao na vrhu liste gradova u kojima je vazduh prekomerno zagađen. Kao glavni zagađivači vazduha navode se PM 10 i PM 2,5 čestice. Odakle one dolaze? Kako se i na kojim mestima mere? Ko ih meri? Kako utiču na naše zdravlje? Šta je potrebno učiniti kako bi se njihova koncentracija u vazduhu smanjila? Kakva je uloga građanskog merenja kvaliteta vazduha i čemu ono doprinosi? Šta možemo saznati iz podataka koje građani dele na platformi vazduhgradjanima.rs?  Kako građani mere koncentraciju čestica u vazduhu Klimerkom, meračem koji se rodio na Beogradskom IoT Descon hakatonu o globalnom zagrevanju?

O ovim pitanjima ćemo razgovarati na panelu „Šta su to PM čestice?“  koji će okupiti predstavnike Agencije za zaštitu životne sredine, institucije nadležne za proces merenja kvaliteta vazduha, zatim predstavnike IT sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i građane koji su zainteresovani za pitanje kvaliteta vazduha.

Panel se organizuje u okviru projekta  „Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh“, koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Internet društvom Srbije i IoT kompanijom AllThingsTalk. Inicijativa je podržana od strane projekta “Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.Cilj projekta je da se, kroz primenu principa otvorenih podataka, doprinese boljem kvalitetu i dostupnosti podataka o kvalitetu vazduha u Srbiji. Specifični ciljevi projekta su podizanje svesti i poboljšanje informisanosti građana o kvalitetu vazduha, kao i iniciranje stvaranja adekvatnog okruženja na internetu za objavljivanje, razmenu, prikupljanje i korišćenje podataka o kvalitetu vazduha u mašinski čitljivom formatu.

Predstavićemo vam Klimerka, naš uređaj za merenje kvaliteta vazduha, koji se rodio na Beogradskom IoT hakatonu, Descon 4.0.

Pozivamo vas da nam se pridružite u petak, 13. decembra u Naučnom klubu Centra za promociju nauke kako bismo diskutovali o problemima, izazovima i glavim rešenjima kada je stanje kvaliteta vazduha u pitanju.