Održana Klimerko radionica u Strugi

Klimerko mreža počinje da se širi i na susednu Severnu Makedoniju. U Strugi je, u organizaciji Izvidničkog odreda „Krste Jon“ iz Struge, organizovana klimerko radionica sa učenicima srednje elektrotehničke škole „Niko Nestor“ – Struga.

Predstavnik Internet društva Srbije Božidar Tanasković je, zajedno sa profesorom Nikolom Kodzomanom, pokazao učenicima kako se sklapa Klimerko uređaj kao i njegovu konfiguraciju i testiranje.

Ubrzo nakon održane radionice Struga je dobila prvi Klimerko uređaj a u skorije vreme biće ih još više.

Svi uređaji, sa podacima koje mere, mogu se videti na redizajniranom Klimerko sajtu www.klimerko.org