Internet društvo Srbije saziva godišnju skupštinu za 05.03.2021. u 18h putem onlajn platforme BigBlueButton sa sledećom agendom i tačkama dnevnog reda: 

  1. Izveštaj aktivnosti drustva u 2020 godini
  2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2020 godinu
  3. Diskusija u vezi plana rada i aktivnosti za 2021 godinu
  4. Trening program “ISOC Fundamentals” 2021 
  5. Pravno mišljenje u vezi dodatnih delatnosti društva i statuta
  6. Administracija i ažuriranje članstva, volonteri
  7. Izbor članova Upravnog Odbora
  8. Razno