Internet društvo Srbije organizuje radionicu sa Thomasom Lohningerom u prostoru Haklab Beograd, Daničareva 23, na temu regulacije platformi u četvrtak, 5. 12. u 18.30h.
 
Pitanje kojim ćemo se baviti glasi:
 
„Da li platforme (FB, Amazon, Google) jednom kada ostvare network effect, podležu dodatnim ograničenjima u svom radu koja nisu određena isključivo njihovim ekonomskim interesima, već i interesom javnosti?“
 
Kao predložak za razgovor koristićemo dokument koji sadrži skup kriterijuma koje treba uzeti u obzir pri regulisanju rada platformi, kao i institucionalna rešenja koja mogu da omoguće primenu ovih kriterijuma.
 
 
Thomas Lohninger je aktivista za digitalna prava sa specijalnim fokusom na neutralnosti Interneta i privatnost. Predvodio je kampanju ,,SaveTheInternet.eu’’ koja je izraz koordiniranog napora civilnog društva iz zemalja članica EU da se osigura neutralnost interneta u regulativi EU. Bio je savetnik za politička pitanja u Evropskoj inicijativi za digitalna prava (EDRI), a sada je direktor organizacije epicenter.works sa sedištem u Beču.