Internet Društvo Srbije Beograd, www.isoc.rs, održaće zajedno sa Diplo Fondacijom  i Upravom za Digitalnu Agendu tribinu o predstojećem Svetskom konferenciji o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT – World Congress on International Telecommunication). Tribina će biti održana u Beogradu krajem oktobra ove godine. 
Više detalja uskoro.
 
WCIT je međunarodni konferencija koji saziva Međunarodna telekomunakciona unija (ITU – International Telecommunication Union) i održaće se u decembru 2012 u Dubaiju.
Tamo će vlade i delegacije 193 države pregovarati o obnavljanju sporazuma o Medjunarodnoj Regulaciji Telekomunikacija tj mreža (ITR – International Telecom Regulations) iz 1988. godine.  Ovi pregovori oko obnavljanje povelje tj sporazuma iz 1988. godine mogu imati ogromne negativne reprekusije sto se tiče daljeg razvoja Interneta i razvoja Interneta u zemljama u razvoju, a takođe i ljudskih prava, jer neke zemlje žele nametnuti regulaciju koja postoji u telekom svetu na domen Internet-a, koji je otvorena mreža i razlikuje se od telekomunikacionih usluga i servisa.
 
Dok na stranicama Internet drustva www.internetsociety.org/wcit možete naći puno informacija o Internet modelu i internet ekosistemu i kako se on razikuje od modela telekomunikacionih mreža, naročito u sistemu naplata usluga i toka informacija tcp/ip versus circuit switching, u cilju približavanja Interenet zajednici u Srbiji  više detalja oko teme razgovora na nasoj tribini, za početak izabrali smo tekst i preporuku organizacije Global Network Initiative koji je upućen vladama na kongresu koji kritikuje zatvorenu prirodu ovih pregovora:
 

„Ovog decembra u Dubaiju, predstavnici država iz celog sveta sastaće se pod okriljem Međunarodne Telekomunikacione Unije (ITU), agencje Ujedninjenih nacija koja se bavi pitanjima globalnih telekomunikacija. da bi pregovarali o izmenama ključnog sporazuma iz te oblasti. Sastanak, pod nazivom Svetska konferencija o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT), se smatra ozbiljnom pretnjom slobodi na internetu, istovremeno i retkom prilikom da se poprave nepravedne mane postojećeg ekonomskog okvira komunikacione infrastrukture, odnosno da se promeni sve ili ništa od navedenog.

Iako postoji stvarni rizik da će vlasti autoritativnih država upotrebiti ovaj proces da zatraže veću kontrolu države nad internetom, bila bi greška da se WCIT pretvori u referendum o učešću UN-a u upravljanju internetom. Ujedninjene nacije već sada igraju važnu ulogu kroz međunarodni sistem ljudskih prava i podržavanjem diskusija kao što su Forum o upravljanju internetom (IGF). Problem predstavlja netransparentan proces donošenja odluka u okviru ITU – a, koji je uglavnom zatvoren za učešće civilnog društva, te predstavlja mogućnost za države da nameću politički motivisane predloge pravila, a na račun korisnika i inovatora. Iako kompanije i države imaju legitimne razloge da sarađuju po pitanju propisivanja pravila upravljanja internetom, ljudska prava korisnika mogu biti dovedena u opasnost, ako se to dešava iza zatvorenih vrata, bez adekvatnih mera zaštite.

Inicijativa za globalnu mrežu (GNI) je formirana da razvija standarde i okvir odgovornosti za kompanije koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, a koje su suočene sa zahtevima država koji mogu uticati na slobodu izražavanja i pravo na privatnost, kao i da ojača napore u saradnji sa vladama, a u cilju unapređenja položaja navedenih prava na globalnom nivou. Na osnovu navedenog iskustva, mi nudimo sledeće preporuke vladama država, kao i ostalim zainteresovanim licima na razmatranje:

  1. Prihvatiti standarde međunarodnog humanitarnog prava. Oni omogućavaju objekivne osnove koji su univerzalno prihvaćeni, čak i onda kada vlade ne uspevaju uvek da postupaju u skadu sa istim.
  2. Obezbedite saradnju svih zainteresovanih lica. Okupite kolektivnu stručnost informisanih zainteresovanih lica i dozvolite civilnom društvu da proverava postupke kompanija i vlada koji mogu ugroziti prava.
  3. Povećajte transparentnost. Obavezivanje na sistem transparentnosti prema javnosti, pruža kredibilitet i odgovornost.“

O tačnom datumu tribine, gde bi smo želeli da saznamo poziciju i stav naše Vlade na ovim pregovorima uskoro više detalja…