ISOC Beograd će prisustvovati ovogodišnjoj Global INET konferenciji koja će biti održana u aprilu u Ženevi. Na konferenciji će se diskutovati o razvoju interneta do danas, njegovoj budućnosti sa aspekta ekonomije, ljudskih prava, intelektualne svojine, implementacije IPv6 protokola kao i pitanje sve većeg uticaja interneta na društvo današnjice.

Detaljnije: http://www.internetsociety.org/events/inet-conferences/global-inet-2012